Missie

We zijn een door huisartsen gestuurde groep van deskundigen die de diabeteskennis bij de patiënten wil overbrengen en diabeteszorg bij professionelen wil ondersteunen.

Gezien het stijgend aantal patiënten met diabetes type 2, willen we initiatieven nemen om de zorg van deze groeiende groep doelmatiger te organiseren. Met FoodSteps® willen we in de regio Zuid West-Vlaanderen alle krachten bundelen:  informatie overbrengen,  initiatieven associëren, linken leggen tussen verschillende partijen, …

FoodSteps® is een initiatief vanuit het LMN Zuid West-Vlaanderen en beoogt een maximale ondersteuning van professionele zorgverleners, patiënten, lokale initiatieven, … die in de eerste lijn werken rond diabetes.


Visie

In de regio Zuid West-Vlaanderen willen we FoodSteps® associëren met diabetes.

Er is een overvloed  van informatie over diabetes. FoodSteps® wordt het aanspreekpunt voor diabetes in de regio Zuid West-Vlaanderen: professionele zorgverleners, patiëntenverenigingen en –organisaties waarmee we een samenwerking beogen kunnen bij ons terecht voor allerlei informatie rond diabetes. De werking van FoodSteps® is gebaseerd op wetenschap en deskundigheid.

Het belang van chronische zorg neemt toe en een multidisciplinaire samenwerking dringt zich op (“Shared care”). FoodSteps® coördineert deze multidisciplinaire samenwerking binnen de zorg van de diabetespatiënt