Wat doet FoodSteps®


Het ter beschikking stellen van didactisch materiaal voor de professionelen.
   
De begeleiding en advisering van lokale initiatieven rond diabetes.
   
De creatie van een website met veel praktische informatie.
   
De verspreiding van de contactgegevens van alle zorgverleners.
   
De organisatie van de multidisciplinaire opleiding voor zorgverleners.
   
De organisatie van de informatieoverdracht naar het grote publiek.
   
De organisatie en ondersteuning van screeningsprogramma’s naar diabetes. Dit samen met de Vlaamse Diabetes Vereniging (VDV).
   
De inventarisatie van de bestaande activiteiten rond diabetes.